Политика на поверителност

Онлайн бутик за сребро и изработка на бижута https://oroingross.com/ е притежание на “Ороингрос” ЕООД, гр. Пловдив. Ние се ангажираме да запазим поверителността ви. Свържете се с нас на gdpr@oroingross.com, ако имате въпроси или проблеми, свързани с използването на личните ви данни и ние с удоволствие ще ви помогнем.

Използвайки този сайт или/ и нашите услуги, вие се съгласявате с обработката на личните ви данни, както е описано в тази Декларация за поверителност.

Съдържание

 1. Използвани дефиниции
 2. Принцини за защита на личните данни, които следваме
 3. Какви права имате по отношение на личните ви данни
 4. Какви лични данни събираме?
 5. Как използваме личните Ви данни
 6. Кой друг има достъп до Вашите лични данни?
 7. Как защитаваме данните Ви?
 8. Информация за бисквитките
 9. контактни данни

Дефиниции

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицирано физическо лице.
Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват по отношение на лични данни или на групи от лични данни.
Субект на данните – физическо лице, чиито лични данни се обработват.
Дете – физическо лице на възраст под 16 години.
Ние / нас – “Ороингрос” ЕООД, гр. Пловдив.

Принципи на защита на личните данни

Ние следваме следните принципи за защита на данните:

  • Обработката е законосъобразна, справедлива, прозрачна. Нашите дейности по обработка имат законни основания. Ние вземаме предвид правата ви за информирано съгласие при обработване на личните данни. Ще ви предоставим информация относно обработката при поискване.
  • Обработката е ограничена до целта. Нашите дейности по обработка отговарят на целта, за която са събрани личните данни.
  • Обработката се извършва с минимални данни. Събираме и обработваме минимално количество Лични данни, необходими за конкретизирани цели.
  • Обработката е ограничена с период от време. Няма да съхраняваме личните ви данни за по-дълго от необходимото.
  • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме точността на данните.
 • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме целостта и поверителността на данните.

Права на субекта на данните

Субектът на данните има следните права:

   1. Право на информация – това означава, че трябва да знаете дали вашите лични данни се обработват; какви данни се събират, откъде се получават и защо и от кого се обработват.
   2. Право на достъп – това означава, че имате право на достъп до данните, събрани от / за вас. Това включва правото ви да поискате и да получите копие от събраните лични данни.
   3. Право на коригиране – означава, че имате право да поискате поправяне или заличаване на вашите лични данни, които са неточни или непълни.
   4. Право на заличаване – което означава, че при определени обстоятелства можете да поискате вашите лични данни да бъдат изтрити от нашата документация.
   5. Право на ограничаване на обработването, което означава, когато се прилагат определени условия, имате право да ограничите обработката на личните ви данни.
   6. Право на възражение срещу обработката – в определени случаи имате право да възразявате срещу обработката на личните ви данни, например в случай на директен маркетинг.
   7. Право на възражение срещу автоматизирана обработка – което означава, че имате право да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране; и да не подлежи обработката на решение, основано единствено на автоматизирана обработка. Това право можете да упражнявате винаги, когато има резултат от профилирането, което поражда правни последици, засягащи или значително засягащи вас.
   8. Право на преносимост на данните – имате право да получавате вашите лични данни в машинно четим формат или, ако е възможно, като пряк трансфер от един процесор към друг.
   9. Право да подадете жалба – в случай, че отхвърлим Вашата заявка в рамките на Правата за достъп, ние ще Ви предоставим причината “защо”. Ако не сте доволни от начина, по който заявката ви е била обработена, свържете се с нас.
   10. Право на помощта на надзорния орган – което означава, че имате право на помощ от страна на надзорния орган и други органи за правна защита, с искане за причинени вреди.
   11. Право на оттегляне на съгласие – имате право да оттеглите дадено съгласие за обработка на личните ви данни.

Данни, които събираме

Предоставена от Вас информация
Това може да е вашият e-mail адрес, име, адрес за фактуриране, домашен адрес и т.н. Запазваме информацията, която ни предоставяте, за да можете да коментирате, пазарувате или да извършвате други дейности на уеб сайта. Тази информация включва например вашето име и адрес на електронна поща.

Автоматично събирана информация
Това включва информация, която се съхранява автоматично от бисквитки и други инструменти за сесии. Например информацията за количката за пазаруване, историята на пазаруването ви (ако има такова) и т.н. Тази информация се използва за подобряване на клиентския ви опит. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите дейности могат да бъдат регистрирани.

Информация от партньори
Събираме информация от нашите доверени партньори с уверение, че имат правно основание да споделят тази информация с нас. Това е или информация, която сте им предоставили директно, или че са я събрали на друго правно основание.

Публично достъпна информациа
Можем да съберем информация за вас, която е обществено достъпна.

Как използваме личните Ви данни

Използваме личните ви данни, за да:

 • Предоставяме нашите услуги до вас. Това включва например регистриране на вашия клиентски профил; Обработка на поръчки и предоставяне на продукти и услуги, които сте поръчали; предоставяне на рекламни материали по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; общуване и взаимодействие с вас; и уведомяване за промени в услугите.
 • Подобряваме обслужването на клиентите;
 • Изпълнение на законови или договорни задължения (по закон или договор);

Ние използваме вашите лични данни с правно основание и /или с вашето съгласие.

Въз основа на сключване на договор или изпълнение на договорни задължения, ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да ви идентифицираме;
 • да ви предостави услуга/ продукт или да ви изпратим / предложим продукт;
 • да комуникираме относно продажба и фактуриране;

Въз основа на правен интерес, се обработват лични данни за следните цели:

  • да ви изпращаме персонализирани оферти* (от нас и / или от нашите доверени партньори);
 • да администрираме и анализираме нашата клиентска база (поведение при покупка и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличността на предлаганите / предоставяните продукти;
 • за провеждане на анкети, свързани с удовлетвореността на клиентите;

Докато не сте ни информирали , ние считаме предлагането на продукти/ услуги, които са сходни или сходни с поведението на историята на покупката ви като наш законен интерес.

С Ваше съгласие ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да ви изпращаме бюлетини и оферти за кампании (от нас и/ или от нашите внимателно подбрани партньори);
 • за други цели, за които сме поискали съгласие;

Ние обработваме Вашите лични данни, за да изпълним задължението, произтичащо от закона и/ или да използваме Вашите Лични данни за възможности, предвидени от закона. Запазваме си правото да анонимизираме събраните лични данни и да използваме такива данни. Ще използваме данни извън обхвата на тази Политика само когато са анонимни. Запазваме Вашата платежна информация и друга събрана информация за Вас толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона, но не по-дълго от законово допустимото, свързано с отношенията ни.

Можем да ползваме Вашите Лични данни за допълнителни цели, които не са споменати тук, но са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани данните. За да направим това, ще гарантираме, че:

 • връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за по-нататъшна обработка;
 • по-нататъшното обработване няма да навреди на вашите интереси и
 • ще има подходяща предпазна мярка за обработка.

Ние ще Ви информираме за всяка следваща обработка и цели.

Кой друг може да има достъп до личните Ви данни

Ние не споделяме вашите лични данни с непознати. В някои случаи личните данни за вас се предоставят на нашите доверени партньори, за да можем или да ви предоставим възможна услуга, или да подобрим клиентския ви опит. Споделяме данните ви с:

Нашите доверени партньори:

 • Тъй като Вашата заявка подлежи на доставка от куриер, Вашите данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги.

 • Също така достъп могат да имат външни фирми за счетоводство и маркетинг във връзка с гореизброените дейности по обработване на Вашите лични данни, като ще осигурят тяхната защита и законосъобразно обработване.

Бизнес партньори:

 • Наши партньори в сферата.

Свързани други трети страни:

 • Хостинг доставчик

Работим само с партньори в обработката, които са в състояние да анонимизират или осигурят адекватно ниво на защита на вашите лични данни. Ние разкриваме Вашите лични данни на държавни служители, когато сме правно задължени да го направим.

Ние не разкриваме Вашите лични данни на трети страни като Google Analitics, тъй като преди обработката, те ще се анонимизират  с предоставеното от Google разширение „анонимизиране на IP“.

Как защитаваме личните Ви данни

Ние правим всичко възможно, за да пазим личните ви данни, като използваме безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS). Ние използваме анонимност, където е подходящо. От Вас изискваме минимално количество лични данни.

Въпреки че използваме най-добри практики, не можем да гарантираме сигурността на информацията поради динамичното развитие на технологичната сфера. Гарантираме обаче, че ще уведомим подходящите органи за нарушения на данните. Също така ще Ви уведомим, ако съществува заплаха за Вашите права или интереси. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим нарушенията на сигурността и да помогнем на властите, ако възникнат нарушения.

Ако имате акаунт при нас, имайте предвид, че трябва да пазите в тайна своето потребителско име и парола.

Деца

Не възнамеряваме да събираме или съзнателно събираме информация от деца. Ние не таргетираме деца към нашите услуги.

„Бисквитки“ и други технологии, които използваме

Сайтът на “Ороингрос” ЕООД използва бисквитки и / или подобни технологии за нормалното функциониране на сайта, за анализиране на поведението на клиентите, администриране на уебсайта, проследяване на движенията на потребителите и събиране на информация за потребителите. Това се прави, за да персонализирате и подобрите своя опит с нас.

Бисквитката е малък текстов файл, съхраняван на компютъра ви. Бисквитките съхраняват информация, която се използва, за да помогне на сайтовете да работят. Само ние имаме достъп до „бисквитките“, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате „бисквитките“ на ниво браузър. Изборът за деактивиране на бисквитките може да попречи на използването на определени функции.

Използваме „бисквитки“ за следните цели::

  • Необходими бисквитки – тези бисквитки са необходими, за да можете да използвате някои важни функции на нашия уебсайт, като например влизане. Тези „бисквитки“ не събират никаква лична информация.
   • Бисквитки за функционалност – тези бисквитки осигуряват функционалност, която прави използването на нашата услуга по-удобно и прави възможно предоставянето на по-персонализирани функции. Например, по Ваше желание те могат да запомнят вашето име и имейл в формуляри за коментари, така че не е необходимо да въвеждате отново тази информация следващия път, когато коментирате.
   • Бисквитки от Google Анализ – тези бисквитки се използват за проследяване на използването и ефективността на нашия уебсайт и услуги.
  • “Рекламни „бисквитки“ – тези „бисквитки“ се използват за доставяне на реклами, които са подходящи за вас и вашите интереси. В допълнение, те се използват за ограничаване на броя пъти, когато виждате реклама. Обикновено те се пускат в уебсайта чрез рекламиране на мрежи с разрешение на оператора на уебсайта. Тези „бисквитки“ помнят, че сте посетили уебсайт и тази информация се споделя с други организации, като например рекламодатели. Често насочването или рекламните бисквитки ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Можете да премахнете „бисквитките“, съхранени в компютъра ви, чрез настройките на браузъра. Като алтернатива можете да контролирате някои бисквитки на трети страни, като използвате платформа за подобряване на поверителността, като например optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. За повече информация относно бисквитките, посетете страницата ни с детайли за бисквитките, както и allaboutcookies.org.

Контактна информация

Надзорен орган
Уеб сайт: http://www.cpdp.bg/
Имейл: kzld@cpdp.bg
Телефон: +359 2 915 3580

Връзка с нас

Уеб сайт: https://oroingross.com/

Имейл: gdpr@oroingross.com  и info@oroingross.com

Телефон: 0897379872

Лице за контакт: Мария Недева

Промени в Декларацията за поверителност

Запазваме си правото да променяме тази Декларация за поверителност.

Последната промяна е направена 23.02.2019.

Scroll to Top